0904.585.457

BẢNG GIÁ XE DU LỊCH HYUNDAI THÁNG 2/2020
 LOẠI XE  GIÁ BÁN GHI CHÚ
I10 1.2 AT 386.000.000  
I10 1.2 MT 355.000.000  
I10 1.2 MT BASE 323.000.000  
I10 1.2 AT SEDAN 405.000.000  
I10 1.2 MT SEDAN 383.000.000  
I10 1.2 MT SEDAN BASE 345.000.000  
ACCENT 1.4 MT BASE 426.000.000  
ACCENT 1.4 MT  470.000.000  
ACCENT 1.4 AT 500.000.000  
ACCENT 1.4 AT ĐẶC BIỆT 540.000.000  
ELANTRA 1.6MT 550.000.000 CÒN XE SX 2019 GIÁ TỐT
ELANTRA 1.6AT 620.000.000 CÒN XE 2019 GIÁ TỐT
ELANTRA 2.0  660.000.000  
ELANTRA 1.6 TURBO 726.000.000  
TUCSON 2.0 TIÊU CHUẨN 773.000.000  
TUCSON 2.0 ĐẶC BIỆT 852.000.000 CÒN XE SX 2019 GIÁ TỐT
TUCSON 2.0D  915.000.000 CÒN XE SX 2019
TUCSON 1.6 TURBO 910.000.000  
SANTAFE XĂNG 2.4 TIÊU CHUẨN 990.000.000  
SANTAFE 2.2 DẦU TIÊU CHUẨN 1.050.000.000 CÒN XE SX 2019 GIÁ TỐT
SANTAFE 2.4 XĂNG ĐB 1.115.000.000  
SANTAFE 2.2 DẦU ĐB 1.165.000.000 CÒN XE SX 2019 GIÁ TỐT LH
SANTAFE 2.4 XĂNG CAO CẤP 1.175.000.000 CÒN XE SX 2019 GIÁ TỐT LH
SANTAFE 2.2 DẦU CAO CẤP 1.235.000.000 CÒN XE SX 2019 GIÁ TỐT LH
KONA 2.0 TIÊU CHUẨN 598.000.000  
KONA 2.0 ĐB 658.000.000  
KONA 1.6 TURBO 705.000.000